Reglament


CONDICIONS GENERALS

> L’edat mínima per participar a la cursa MITJA MARATÓ és de 16 anys complerts. Els menors de 18 anys hauran d’entregar una autorització signada pels pares o tutors a la recollida del xip i dorsal.

Es podrà demanar un document acreditatiu de l’edat dels participants/guanyadors de les diferents categories i proves.

L’organització de la cursa ofereix 1 recorregut amb una distància de 21 km, només ell/a és responsable dels problemes mèdics que se’n puguin derivar i de la seva capacitat física i mental alhora d’assolir la cursa.

La Mitja Marató (21 km) Constarà de 2 avituallaments en el recorregut i un a l’arribada.

Per participar-hi i optar a la classificació, és obligatori córrer amb el xip de control i el dorsal proporcionats per la organització. El xip d’un sol ús va incorporat en el mateix dorsal.

> La cursa dels RAIONS consta de dos recorreguts , 2,7 km (8-10 anys) i 5,4 km (11-15 anys).

L’Edat mínima per participar a la Cursa dels Raions és de 8 anys complerts i hauran d’entregar una autorització signada pers pares, mares o tutors a la recollida del xip i dorsal.

Les categories Benjamí i Aleví (d’11 a 15 anys) realitzaran dues voltes al recorregut per assolit els 5,4km.

Per participar-hi i optar a la classificació, és obligatori córrer amb el xip de control i el dorsal proporcionats per la organització. El xip d’un sol ús va incorporat en el mateix dorsal.

INSCRIPCIONS

Per participar a la Cursa de Muntanya CEC – Collserola, caldrà haver complimentat correctament la inscripció en les dates previstes per l’organització. El fet d’inscriure’s comporta estar assabentat i acceptar el reglament de la prova i les exigències per afrontar-la.

El període d’inscripció és del 30/09/19 al 24/11/19 fins a les 24.00h.

En el cas d’assolir els 500 participants entre les dues curses es tancarà el període d’inscripcions i s’obrirà llista d’espera.

En cas de produir-se baixes, l’organització contactarà per ordre rigorós amb els inscrits de la llista d’espera, fins assolir els 500 participants.

L’organització es reserva el dret d’admetre inscripcions fora de termini en els termes i condicions que estableixi.

Per participar-hi i optar a la classificació, és obligatori córrer amb el xip de control que proporciona l’organització.

Els participants hauran de participar amb el dorsal col·locat de forma visible. L’intercanvi de dorsals o canvi de cursa serà motiu de desqualificació.

Els participants que declarin disposar de l’assegurança d’accidents obligatòria però en realitat no disposin d’ella  o bé no contractin la que ofereix la organització de la cursa, aquesta no es farà càrrec de les despeses mèdiques i de rescat.

DEVOLUCIONS

Les devolucions de l’import abonat en concepte de inscripció, sempre serà per causa justificada. S’haurà de presentar comprovant del fet causant.

La data límit per sol·licitar la devolució serà la data del tancament del període d’inscripcions, 29 de novembre de 2019.

Les devolucions, sempre sota petició a l’organitzador, tindran un cost de 0,50€/devolució que serà descomptat a l’import a retornar.

CATEGORIES I PREMIS

Les categories per participar a la Mitja Marató Cursa CEC – Collserola, tant femenines com masculines, seran les següents:

A. Absoluta

B. Veterans (de 40 a 54 anys)

C. Súper veterans (55 anys en endavant)

 

Les categories per participar a la Cursa dels Raions, tant femenines com masculines, seran les següents:

A. Pre-Benjamí, 2,700 km (de 8 a 10 anys)

B. Benjami, 5,400 km (d’11 a 12 anys)

C. Aleví, 5,400 km (de 13 a 15 anys)

 

Tots els participants  tindran una samarreta tècnica de regal i un xec descompte del 10% a la botiga SALEWA de Barcelona.

Els tres primers classificats de cada cursa i categoria obtindran un trofeu i un premi.

L’entrega de trofeus i premis es donaran el mateix dia de la cursa a partir de les 11.30h. En cas de no poder assistir a l’entrega, es podrà passar a recollir per la seu del Centre Excursionista de Catalunya fins el dia 30/12/19.

RECORREGUT I CONTROLS

La Mitja Marató només es pot fer corrent.

Els recorreguts estaran senyalitzats amb cinta plàstica, pintura efímera a terra i plaques amb fletxes blanques.

A les cruïlles i llocs conflictius hi haurà un control de pas de l’organització.

La cursa no te caràcter competitiu, per aquest motiu, els trams del recorregut que discorrin per vies interurbanes o cruïlles de carretera no estaran tallats al transit rodat i per tant els corredors/es hauran de seguir les indicacions dels agents de trànsit /guàrdia urbana i dels controls de seguretat de la cursa.

Serà obligatori seguir el recorregut marcat i passar pels controls de pas, els corredors/es que no ho facin seran desqualificats.

Per la MITJA MARATÓ s’estableix un temps màxim de pas per l’avituallament de Santa Maria Vallvidrera, 13.30h. Els corredors/es que el superin hauran d’abandonar la cursa i seguir les indicacions dels controls de pas per retornar a l’Escola Sant Gregori.

Per la CURSA DELS RAIONS, s’estableix un temps màxim per realitzar els dos recorreguts de 3h, els corredors/es que el superin hauran d’abandonar la cursa i seguir les indicacions dels controls de pas per retornar a l’Escola Sant Gregori.

SEGURETAT I ABANDONAMENTS

L’organització de la cursa disposarà dels serveis mèdics i primers auxilis necessaris distribuïts estratègicament per accedir amb rapidesa a qualsevol punt del recorregut.

En el cas d’abandonament voluntari, el corredor/a haurà de comunicar-ho al control de pas o avituallament més proper.

En cas de lesió o accident que impedeixi al corredor/a continuar la cursa, aquest donarà avís als controls per activar l’assistència mèdica i evacuació a un centre sanitari si fos necessari.

RECLAMACIONS

Les reclamacions es presentaran per escrit adreçades a l’organització abans de l’entrega de trofeus i premis.

En el cas de disconformitat amb la resolució de l’organització, es podrà presentar una reclamació en el termini de 10 dies naturals des l’endemà de la cursa a, Centre Excursionista de Catalunya, c. Paradís, 10, 08002 Barcelona.

 

DRETS D’IMATGE DELS MAJORS DE 16 ANYS

L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret d’explotació de les imatges, fotografies i vídeos de la prova.

El Centre Excursionista de Catalunya podrà fer us del citat material gràfic en anuncis, notes de premsa o qualsevol altre finalitat de promoció de la cursa o esdeveniment del Club.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització.

Els participants a la Cursa accepten cedir els drets de les imatges enregistrades durant, abans i després de l’esdeveniment al Centre Excursionista de Catalunya per al seu ús.

DRETS D’IMATGE DELS MENORS DE 16 ANYS

Els pares, mares o tutors dels menors autoritzaran a l’Organització a captar per qualsevol mitjà (fotografia, filmació o gravació, etc …) la imatge del meu fill/filla, sempre i quan estigui exclusivament relacionada amb la seva participació a la CURSA DELS RAIONS i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi. Autoritzaran a l’Organització a fer ús de la mencionada captació de la imatge del meu fill/filla en la promoció i publicitat de la CURSA DELS RAIONS per qualsevol mitjà i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. Per a aquest fi, serà necessària una sol·licitud escrita i firmada dirigida al CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA – CLUB ALPÍ CATALÀ, amb domicili al carrer Paradís, 10. 08002 Barcelona o mitjançant correu electrònic acec@cec.cat, a la qual s’haurà d’acompanyar una còpia del document nacional d’identitat (DNI). El CEC us informa que per realitzar la inscripció a http:collserola.cec.cat, és necessari proporcionar determinades dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i seran incorporades als fitxers automatitzats el titular dels quals és el CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Les dades sol·licitades són usades per processar la inscripció, posar-nos en contacte amb vostè per solucionar dubtes o problemes originats en la inscripció, així com per adequar la publicitat i els continguts d’aquesta pàgina web als seus interessos. La informació personal facilitada per l’usuari no es donarà ni vendrà a cap organització externa per al seu ús en màrketing o captació de clients sense el seu consentiment.

La seguretat del portal www.cec.cat, queda subjecta a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, sobre firma electrònica, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com de les condicions d’utilització del portal al qual es fa referència.

ACEPTACIÓ i RESPONSABILITAT

Els participants seran els únics responsables dels danys que pugin causar a d’altres corredors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques durant el desenvolupament de la cursa. En aquest sentit, l’entitat organitzadora queda exempta de les responsabilitats que es puguin derivar de l’actuació negligent de qualsevol dels participants.