EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ ÉS DEL 07/10/22 A L’14/12/22 O FINS A EXHAURIR PLACES

PER QUALSEVOL DUBTE POTS ENVIAR UN CORREU A

collserola@cec.cat

(Les places que quedin vacants s’atorgaran per ordre de petició)

Informació inscripcions


Per poder participar a la cursa és obligatòria la inscripció i disposar d’una assegurança. En cas de no disposar-ne, el CEC en posa una a la vostra disposició.

La inscripció inclou:

Autorització menors


Per tal de poder participar a la cursa dels Raions cal que els i les tutors legals del participant menor d’edat signin aquesta autorització i la presentin el dia 18 de desembre, dia de la cursa. AUTORITZACIÓ.

Assegurança


És obligatori disposar d’una assegurança d’accidents o bé de les llicències FEEC modalitats C i D o equivalent autonòmic. Caldrà presentar el carnet o documentació acreditativa el dia de la recollida del dorsal.

En el cas de no disposar de la llicència federativa corresponent, al preu final de la inscripció se li sumarà l’import de 3€ de l’assegurança obligatòria d’accidents tramitada pel Centre Excursionista de Catalunya.

Altres


L’organització comprovarà al llarg del període d’inscripció, sí els i les participants inscrits amb un preu diferent al públic reuneixen aquest requisit. En cas d’incidència l’organització es posarà en contacte amb la persona per la seva resolució.