Fotografies i vídeo, edició 2016

 

 

Vídeo 2015, en breu el del 2016